вторник, 1 февруари 2011 г.

Като двама автори ни обединява общия интерес към безобективната фотография и богатството на нейните възможности, отговаряща на артистичните ни търсения.

Изборът на тази техника определяме като препратка на популяризирането му през двайсетте години на 20-ти век от дадисткото движение.

Мултивизуалния проект е предвиден да приложи съвременни технологични средства, чрез който се създава цифрово изображение със същите естетически и изобразителни стойности като на фотгомата. Своевременнен трибют на филмите на Ман Рей и Марсел Дюшамп.

                ***
Изложбата ще бъде представена от близо 20 различни по формат черно бели фотограми, обединени по сюжетна и визуална линия, плюс част от самите обекти използвани за реализирането им.


Минималния размер е 30/40 см. и 40/ 50 см. от самостоятелни фотографии, обединени в серии. 
Фотограмите определят изображението да бъде във формат 1:1 или по-голямо от експонирания обект и това предполага големината на повечето изображения да надхвърля 100/100 см.

За работите си използваме предмети от близкото минало, такива, които се употребяват по малко в съвременния начин на живот. Поставяме ги в нов контекст и до извесна степен променяме значението им. Присъстват и човешки фигури показани чрез подобрен изказ.