събота, 19 февруари 2011 г.

Калина Терзиева, Райна Власковска 

Въпреки сложното си название Когнитивен дисонанс всъщност е доста лесен и интересен за гледане и осмисляне проект. Лесен, защото използва прастарите принципи на творчеството, които могат да се възприемат на съвсем интуитивно ниво. Интересен, защото предлага по-различен подход към фотографското изображение, зареден с енергия, реакция и уникалност. Фотограмите, които Калина Терзиева и Райна Власковска са произвели, са неповторими. Няма тираж, софтуер, никакви дигитални технологии. Двете авторки са намерили свой начин да се противопоставят на бързата консумация и бързото производство на изкуство, толкова популярни в съвременното общество, като са ползвали изцяло аналоговата техника на осветяване на фоточувствителна хартия. Цялата тема на проекта им е съсредоточена в това противопоставяне и във връщането на съзерцанието, на бавното осмисляне и възприемане на образа, както и на бавното му създаване. Този носталгичен подход към изкуството е вече почти нова тенденция по света, но тук засега той е намерил своята забележима изява в тази изложба.
 Programata.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар